Условия за ползване на сайтаПолзване:
Вашият достъп до и използването на сайта се подчинява на изложените тук Условия за ползване и всички приложими закони и регулации. Осъществявайки достъп до и използвайки сайта вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване и признавате, че всякакви други споразумения между вас и собственика на: www.vangakazva.blogspot.com, касаещи тази материя, се заменят от Условията. Ако вие не сте съгласни и не приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване, моля напуснете сайта.


Собственост над Съдържанието
Сайтът и цялото му съдържание, включително, но не ограничаващо се до, целия текст и всички изображения са собственост на © 2009 SashoAleks или други организации. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на Съдържанието, е изрично забранено. © 2009 SashoAleks настоятелно ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.


Без гаранции
ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПОДЛЕЖИ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРОМЕНИ И СЕ ПРЕДОСТАВЯ ТАКОВА, КАКВОТО Е, БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ТОЧНО ИЗРАЗЕНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ.


Ограничения на отговорността
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК. НИТО © 2009 SashoAleks , НИТО НЕГОВИ ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ УПРАВИТЕЛИ, НИТО НЕГОВИ АГЕНТИ ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВАЩИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО ИЛИ ДОСТАВКАТА НА ТОЗИ САЙТ, СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПРЕДИЗВИКАНИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, ДОРИ АКО Е ИМАЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ


Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Сашо Александров или негови партньори. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Сашо Александров няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното © 2009 SashoAleks специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове:


 • нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
 • са неправилни, непълни или подвеждащи;
 • не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
 • не осигуряват необходимата сигурност;
 • съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
 • са опозоряващи или оклеветяващи
 • съдържат намеци за порногравско съдържание

  Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че © 2009 SashoAleks одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението или настояването на Сашо Александров


  Промяна на Условията
  Автора може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.


  Закони и юрисдикция
  Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.


  Администратор на сайта • Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Оставете вашите коментари като Ви моля за спазване на всички етични правила на изразяване.

  Благодаря предварително и ви пожелавам незабравими минути в блога. Нека направим ежедневието си настина приятно, а усмивката да не ни е чужда. Моля пишете на кирилица. Коментари на латиница не се публикуват!

  Популярни публикации